Materiały do przedmiotu Wstęp do Metod Numerycznych (WNUM) - wykład, ćwiczenia, laboratorium.

Typ kursu: Z